Generalprogram

Kära musikvänner!

Styrelsen för Varbergs Konsertförening har det stora nöjet att här presentera generalprogrammet för 2023-2024. Under det förra spelåret fick vi mycket uppskattning av den höga klassen på konserterna och bredden i utbudet. Tack för all respons --- alltid välkommet!

Vi utvecklar nu ambitionerna och erbjuder ett brett spektrum av upplevelser, alltifrån renässansmusik via klassikerna fram till spännande nyskriven konstmusik. 

Men utan publik – ingen konsertverksamhet! Så varmt välkomna, nya och tidigare konsertbesökare, till ett nytt spännande spelår!

Lennart Folkeson, ordförande

Varberg i juli 2023